Hasselbladshuset / SVT-Huset

I år är det 20 år sedan vi i hård konkurrens med de stora aktörerna i Göteborg tog hem projektet Hasselbladshuset.

Byggnaden färdigställdes 2002 och året efter vann ELK Svenska Ljuspriset med projektet, dessutom blir projektet också belönat med det meriterande Nordiska Ljuspriset år 2004

Numera är Hasselbladshuset inte så bekant för allmänheten, utan huset är efter en om- och tillbyggnad känt som SVT-huset, eller Kanalhuset eftersom det var dit som SVT/SR flyttade 2006.

Projektet gav en svår nöt att knäcka, hur ska man montera armaturer kring pelare?
Till följd av det fick man göra omfattande ljusprover av den premierade ljussättningen.
Svaret kom från en anläggningsarbetare, ”montera armaturerna på en betongplatta som följer marknivån”.
Det visade sig att denna lösning blev perfekt och den står sig dessutom än idag!
Ljussättningen, som är framtagen för nästan 20 år sen, står sig som sagt fortfarande och finns att beskåda från stadens vattensida.