ELK går ett spännande år till mötes och firar 40 stolta år i branschen. Under året kommer vi göra nedslag bland både gammalt och nytt.


Företaget startades 1980 av de 3 gentlemännen Claes Berg, Bo Renhult och Gunnar Magnusson. På den tiden var Bröderna Cartwright populär TV-serie där Manolito utmärkte sig (se Bo Renhult).

Fr vänster: Claes Berg, Bo Renhult, Gunnar Magnusson

Första kontoret låg på Ingeborgsgatan i Lunden.
2002 övertog ”de tre vise männen” Tommy Gustafsson, Jörn Skramdal och Peter Altrov ELK.

Fr vänster: Tommy Gustafsson, Jörn Skramdal, Peter Altrov

Som bilden visar är det ”bar o åk” in i framtiden.

Under åren har företaget vuxit och minskat, hittills var ELK som störst med 25st anställda och kontoret var då beläget i centrum på Teatergatan. Sedan 22 år är kontorets bas på von Utfallsgatan 30.

Bolagsstyrelsen har alltid haft en extern styrelseordförande och de senaste 15 åren är det Lennart Molander, tidigare aktiv som advokat på advokatfirma Lindahls, som har varit god kraft i detta arbete.

Idag är ägarkretsen utökad med ytterligare två delägare; Daniel Ryberg och Henrik Matsum.