Cykelhuset Gamlestaden

ELK medverkar under entreprenadtiden som byggledare EL för Cykelhuset Gamlestaden. Det innebär att man där bevakar produktionen och ekonomin så att Göteborgs Stad får det cykelhus i Gamlestaden som handlingar visar.

Uppdragsgivare för ELK är: Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Ansvarig: Hamid Irany

Bild: Göteborgs Stad, Sweco Architects AB