Cykelhuset Gamlestaden

ELK medverkar under entreprenadtiden som byggledare EL där man bevakar produktionen och ekonomin så att Göteborgs Stad får det cykelhus i Gamlestaden som handlingar visar.

Uppdragsgivare för ELK är: Göteborgs Stad-Trafikkontoret med ansvarig: Hamid Irany

Bild: Göteborgs Stad, Sweco Architects AB