Marstrands Havshotell

Hotellet ska byggas för att få fler hotell- och konferensrum, utökad matsal med ny bar och café, ny lounge med tillhörande butiksyta samt lokaler för gym och yoga.

ELK utför projektering av el- och telesystem där kontrakterade entreprenörer är med från start.

frg Marsstrand 01
Visualisering: Wingårdhs arkitektkontor

Våra ljusdesigners ska bland annat ljussätta fasad, balkonginklädnad och undertak i loungen som även sträcker sig ut på undersida balkonger.

5 juli 2017


 

Johannebergskyrkan

johannebergskyrkan_1

Montaget av den nya allmänbelysningen i kyrksalen i Johannebergskyrkan påbörjats.

Tornet

johannebergskyrkan_tornet

Under måndagen den 10 april gjordes injustering av den nya belysningen på Johannebergskyrkans torn.

johannebergskyrkan_2

19 april 2017


 

Kungälvs Resecentrum

Kungälvs Resecentrum kommer att bli en ny knutpunkt för busstrafiken i Kungälv, både lokal-, regional- samt expressbussar kommer att mötas här.

kungalvs rc_day2 copyright

ELK har utfört projekteringen av El-, Tele- och Transportsystem för Västtrafik.

Kungälvs Resecentrum1-1

Byggnationen är nu i full gång.