Fiskhuset Selma Lagerlöfs Torg

fiskhuset

Omvandlingen på Selma Lagerlöfs torg fortsätter.
Nu har Fiskhuset lämnat sin vagn och fått ett ”riktigt” hus.
ELK har medverkat vid framtagning av el- och telesystem samt ljussättningen.


 

Fordonsladdning Göteborg Landvetter Airport

ELK projekterar och projektleder utbyggnaden av fordonsladdning för Swedavia på Göteborg Landvetter Airport. Swedavia satsar på en fossilfri fordonsflotta. Därför finns det nu fordonsladdning på parkeringsområden för resenärer, personal och för interna fordon.

Laddstolparna är bestyckade för normal- och semisnabbladdning.


ELK på konferens och kick-off

Fredagen den 13 september var det konferens på Kviberg Arena, där intressanta projekt och konsultrollen presenterades.

Efter lunch bar det av till Ringön för en presentation av Vegabryggeriet och dess olika ölsorter.

vega
En av sorterna som provades

Därifrån tog vi oss med ribbåtar ut i södra skärgården och Brännö Brygga, där intogs en bubblande fördrink.

ribbåt
Vi gör oss klara för avfärd

Efter påstigning i båtarna styrdes kosan mot norra skärgården och Björkö där middag och dryck intogs på restaurang Seaside.ribbåt

Efter avslutad måltid kördes vi åter med båtarna till Eriksberg och Stenpiren där kvällen fortsatte för några tappra medarbetare.


 

ELK på besiktningsuppdrag

Här är ELK ute på uppdrag för att statusbestämma och ge råd om åskskyddsinstallationers vara eller inte vara. Eller om andra åtgärder skall utföras.

För Kungälvs kommun utför vi detta uppdrag. Här på Idrottsplatsen Kongevi och givetvis transporterar ELK sig miljövänligt med den egna elbilen Renault ZOE.


 

Kungälvs RC

Kungälvs RC

ELK projekterar stora komplexa projekt med flertalet El- och Telesystem och här även omfattande ljusdesign på Kungälvs RC.

Kungälvs Resecentrum med tillhörande mark och anläggningsinstallationer.

Uppdragsgivare: Västtrafik, numera Västfastigheter


Gamlestaden cykelparkeringshus

Arbeten fortskrider med bra fart med Gamlestaden cykelparkeringshus. I onsdags, den 3 juli, startade arbeten med att gjuta bottenplattan.

Ca 20st betongbilar behöver nyttja GC-bron över Säveån för att leverera betong till bygget. (Bron är dimensionerad för lastbilstrafik).


 

Gamlestadens Resecentrum

I anslutning till Gamlestadens Resecentrum skall Göteborgs Stad -Trafikkontoret uppföra ett cykelparkeringshus i 3 plan, det första i sitt slag.

gamlestadens resecentrum

Just nu pågår armering och rörförläggning i bottenplattan, där betongen kommer att pumpas ut onsdag den 3 juli.