Kungälvs Resecentrum

Kungälvs RC

ELK projekterar stora komplexa projekt med flertalet El- och Telesystem och här även omfattande ljusdesign.

Här Kungälvs Resecentrum med tillhörande mark och anläggningsinstallationer

Uppdragsgivare: Västtrafik, numera Västfastigheter


 

Gamlestaden cykelparkeringshus

Arbeten fortskrider med bra fart med Gamlestaden cykelparkeringshus. I onsdags, den 3 juli, startade arbeten med att gjuta bottenplattan.

Ca 20st betongbilar behöver nyttja GC-bron över Säveån för att leverera betong till bygget. (Bron är dimensionerad för lastbilstrafik).


 

Gamlestadens Resecentrum

I anslutning till Gamlestadens Resecentrum skall Göteborgs Stad -Trafikkontoret uppföra ett cykelparkeringshus i 3 plan, det första i sitt slag.

gamlestadens resecentrum

Just nu pågår armering och rörförläggning i bottenplattan, där betongen kommer att pumpas ut onsdag den 3 juli.


 

Invigning av Angered Resecentrum

Angered RC

Nu är äntligen Angered Resecentrum invigd!

ELK har varit med och projekterat el- och telesystem för det nya resecentrumet och deltog även på invigningsdagen av den fina byggnaden.


 

Hammarbadet

Den 15 maj öppnar Hammarbadet åter dörrarna.

Foto: Kristian Lantz

Badet har renoverats och ELK har stått för elprojektering och Ljusdesign

Foto: Kristian Lantz

 

Örgryte gamla kyrka

Den 5/5 återinvigdes Örgryte Gamla kyrka efter en omfattande renovering samt restaurering av kyrkans takmålning.

ELKs ljusdesigners har tagit fram den nya ljussättningen för kyrkorummet.


 

 

Cykelhuset Gamlestaden

cykelhuset gamlestaden

ELK medverkar under entreprenadtiden som byggledare EL där man bevakar produktionen och ekonomin så att Göteborgs Stad får det cykelhus i Gamlestaden som handlingar visar.

Uppdragsgivare för ELK är: Göteborgs Stad-Trafikkontoret med ansvarig: Hamid Irany

Bild: Göteborgs Stad, Sweco Architects AB


 

Göteborgs Stadsteater

Vi har just startat upp arbetet med att förädla teaterlokalerna, restaurangen, barerna mm på Göteborgs Stadsteater.

Göteborgs Stadsteater

Vi på ELK jobbar med elsystem, ljussättning och telesystem.

Teatern är mycket komplex så stort arbete blir i samråd med Ljus- och Teaterteknikansvariga.

Göteborgs Stadsteater Göteborgs Stadsteater

Vår uppdragsgivare är : Higab