Aktuella projekt

ELK arbetar med projekt för industri, offentlig förvaltning och privata företag. Nedan finner ni några utvalda projekt som vi arbetar med för närvarande. Kontakta oss om ni vill ha ytterligare information om de tjänster vi erbjuder.


Porsche Center

Nu har byggnationen av Porsche Center i Helsingborg startat, anläggningen beräknas vara färdigställd under hösten 2018.

Aktuella projekt
Visualisering: Walther Arkitekter AB

Anläggningen är en fullserviceanläggning på ca 5000m2 och den är utformad enligt koncept från Porsche med krav på komfort och design.

ELK har projekterat El- och telesystem

2017-10-31


Åkareplatsen

Nu arbetar kontoret med att upprätta elhandlingar för flytt av NET 2 (Nils Ericssonterminalens tillfälliga bussgater) till ny uppställning på Åkareplatsen.

Befintlig stålkonstruktion skruvas ner liksom installationer och stolpar/armaturer och återmonteras på den nya platsen.

Projekt Åkareplatsen

Även betongkonstruktionen med dess brunnar sågas i lämpliga bitar för att flyttas och återmonteras.

Detta är ett verkligt återvinningsprojekt!

2016-12-06


Angered Resecentrum

För beställaren Västtrafik är ELK med i framtagande av programhandling, systemhandling samt förfrågningsunderlag för Angered Resecentrum.

Angered Resecentrum 2
Bild: Wingårdhs Arkitektkontor

Resecentret kommer ligga i anslutning till buss- samt spårvagnsangörning i Angered centrum som idag är en färdigställd yta.

Byggnadens utformning är i form av en pentagon med målet att vara genomsiktligt med mycket glas för att känna trygghet.

Angered Resecentrum 1
Bild: Wingårdhs Arkitektkontor

2016-04-13


Lindholmskajen  Kv 3

ELK har fått i uppdrag av Peab Bostad att upprätta förfrågningsunderlag för El- och Telesystem. Husen kommer även att förses med Solkraftanläggningar (solceller).

Lindholmshamnen_vattenspegel
Visualisering: Sweco

Kv 3 är första etappen av två etapper i denna nya bostadsrättsförening. Arkitektens vision är att husen med tillhörande gårdar ska spegla Bohusläns granitklippor, forna tiders båtvarv och att vattnet som omger husen ska avbilda skärgården och byggnaderna dess öar.
Arkitekt är Sweco.

Lindholmshamnen_solkatt
Visualisering: Sweco

2016-01-12


 Lundenhallen

På uppdrag av Göteborgs Stad Idrott och Förening har ELK fått i uppdrag att ta fram färdigt förfrågningsunderlag som omfattar El-, Tele- samt Transportsystem.

Lunden

Lundenhallen kommer att vara en anslutande byggnad till befintlig idrottshall till Lundenskolan. Den nya anläggningen kommer vara av typen multisportanläggning som består av en fullskalig idrottshall samt en gymnastikhall. Den kommer även innehålla rum för omklädning, café teorisalar mm.

Anläggningen är tänkt att användas av skola samt föreningsverksamhet.

Läs mer

Utbynässkolan

På uppdrag av Göteborgs Stad Lokalförvaltningen har ELK varit delaktig i framtagande av förfrågningsunderlag för Utbynässkolan.

Uppdraget omfattar El-, Tele- samt Transportsystem.

utbynasskolan

Utbynässkolan består i dagsläget av en huvudbyggnad, en äldre byggnad, gymnastik samt 3 st paviljonger.

Projektet omfattade tillbyggnad samt ombyggnad av befintlig huvudbyggnad, nybyggnad av ny kombinerad matsal/gymnastikbyggnad.

Den gamla gymnastiken samt paviljonger rivs.

Läs mer

Kungälvs Resecentrum

På uppdrag av Västtrafik deltar vi i framtagandet av systemhandlingar för El-, Tele- och Transportsystem för Kungälvs nya Resecentrum.

Kungälvs Resecentrum

Resecentrumbyggnaden är fördelad på två våningar och innehåller vänthall, toaletter, kiosk samt förarutrymmen. Bussterminalen på nedre plan har tio lägen för bussangörning.

Läs mer

 Nolhagahallen

nolhagahallen 2 nolhagahallen

På uppdrag av Alingsås Kommun, FABS utför ELK  projektering av El- , Tele- och Transportsystem för ny- och ombyggnad av Nolhagahallen. Byggnaden genomgår en totalrenovering och badanläggningen byggs ut med äventyrsbad. 2013-09-16

Läs mer