Skoda Eklanda

ELK har projekterat el- och telesystem för Din Bil som etablerar ny bilserviceanläggning för Skoda i Eklanda.

Den 27 mars togs det första spadtaget.